Từ ngày 27/11/2014 VnxClub.Net sẽ nâng cấp chuyển sang tên miền mới là Phim720p.Com với nhiều chức năng mới

Xin hãy ghi nhớ tên miền mới Phim720p.Com

Vào Ngay Phim720p.Com

(hoặc chờ 5s để trình duyệt tự chuyển)